Nyheter & Tips
  • Allt om vitaminer och mineraler - 13 produkter vi behöver samt antoxidanter och kosttillskott
10:44 AM Stockholm

Magnesium

Magnesium

Brist: Mycket sällsynt på grund av överflöd av magnesium i livsmedel. De med gastrointestinala sjukdomar, njursjukdomar och alkoholism bör vara försiktiga med för stora intag.

Överdosering: Ingen identifierad från livsmedel. Överdriven konsumtion av magnesiumhaltiga tillskott kan leda till diarré (magnesium är ett känt laxermedel), nedsatt njurfunktion, lågt blodtryck, muskelsvaghet och hjärtstillestånd.

Källor: Plommon, nötter, frön, helkorn, frukt, avokado