Nyheter & Tips
  • Allt om vitaminer och mineraler - 13 produkter vi behöver samt antoxidanter och kosttillskott
11:16 AM Stockholm

Natrium

Natrium

Brist: Inte resultatet av lågt dietintag. Lågt blodnatrium resulterar i typiskt av ökad vätskeretention. Man kan märka illamående, kräkningar, huvudvärk, kramper, trötthet och desorientering.

Överdosering: Överdrivet intag kan orsaka ökad vätskevolym, illamående, kräkningar, diarré och magkramper. Högt natriumnatrium resulterar oftas i vätskeförlust.

Källor: Alla bearbetade livsmedel, hela korn, baljväxter, nötter, frön, grönsaker